Mevrouw Drs R. van Roosmalen (voorheen Colon)

Mw van Roosmalen (voorheen Colon) is GZ-psycholoog BIG en psychotherapeut BIG.

Mw. Colon stopt als vrijgevestigde bij Accept per 1-10-2019.

Mw van Roosmalen werkt nu 20 jaar in de ambulante GGZ. Sinds 2002 houdt zij praktijk binnen Accept. Zij koos voor Accept vanwege het duidelijk centraal stellen van de cliënt.

Mw van Roosmalen heeft ruime ervaring met het behandelen van stressklachten, angst en depressie. Zij heeft zich verder verdiept in de invloed van nare ervaringen op het ontstaan van deze klachten. Zij specialiseerde zich in EMDR, een techniek om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Na het oplossen van een blokkade kunnen vele mensen verder leren gaan met hun leven. Maar hoe komt het dat sommige mensen telkens opnieuw vastlopen op verschillende levensgebieden, zoals opleiding, werk of relaties? Als psychotherapeut specialiseerde Ruscha zich in schematherapie, een methode om hardnekkige patronen te doorbreken. Ook andere vormen van (psycho)therapie, al dan niet in combinatie, zijn mogelijk. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie.

Mw van Roosmalen helpt u graag om naar uzelf te leren kijken (ook naar de minder leuke kanten), uzelf beter te begrijpen en anders met uzelf en anderen om te leren gaan.