Jan Dirkx is verpleegkundig specialist GGz (VS GGz) en afgestudeerd in 2011, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) vanaf 2001 en B verpleegkundige vanaf 1988.

Jan heeft ruim 25 jaar ervaring in de gespecialiseerde klinische - en ambulante GGz en een expertise op de gebieden stemmingsstoornissen, bipolaire stoornissen en chronische psychiatrische problematiek. Uw hulpvraag staat centraal in het behandeltraject, waarbij Jan gebruik maakt van onder andere oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstechnieken, contextuele - en leefstijl benadering van Uw problematiek en klachten.

Jan is in het specialistenberoepenregister (artikel 14 wet BIG) geregistreerd en mag de beroepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ voeren en is lid van de beroepsvereniging V&VN VS. Een VS GGz is een expert in het verlenen van psychiatrische verpleegkundige zorg.

De VS GGz is opgeleid om zelfstandig vorm aan het zorgproces te geven. Indien nodig hierin bijgestaan door leden van een multidisciplinair team. De VS GGz kan als hoofdbehandelaar optreden mits de zorgverzekeraar van de cliënt dit toelaat. Onder bepaalde voorwaarden is de VS GGz wettelijk bevoegd tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen, waaronder ook het voorschrijven van geneesmiddelen.

Jan werkt tevens bij Centiv, basis GGz en is vrijgevestigd onder de naam VerpleegkundigspecialistWeert

https://nl.linkedin.com/in/jan-dirkx-19b00563