Drs. W.L. Blok

1978 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Tilburg als psycholoog.

Van 1979 tot 2013 werkzaam geweest bij GGze (voorheen Riagg), aanvankelijk bij de afdeling jeugd, later als klinisch psycholoog/psychotherapeut op de afdeling de Wende, een afdeling voor klinische psychotherapie, met als doelgroep persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder borderline persoonlijkheidsstoornissen.

Van 1995 tot heden werkzaam bij Accept als psychotherapeut.

Zijn specialisatie is inzichtgevende psychotherapie, meer in het bijzonder mentalisation based therapy, MBT.

Doelgroep:

Persoonlijkheidsstoornissen, stemmings- en angststoornissen en post traumatische stoornissen.

Lid van:

Nederlandse Vereniging voor groepstherapie
Nederlandse vereniging voor kinderen en jeugd psychotherapie
Nederlandse vereniging voor Psychotherapie