Bram Schenk MSc is verpleegkundig specialist GGz (VS GGz) en sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).

Hij heeft ruim 15 jaar ervaring en opleidingen in de gespecialiseerde klinische - en ambulante GGz en een expertise binnen uiteenlopende problematiek en specialisatie op de gebieden ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen en de zogenaamde cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA).

Bram is in het specialistenberoepenregister (artikel 14 wet BIG) geregistreerd en mag de beroepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ voeren en is lid van de beroepsvereniging V&VN VS. Hij is aangesloten bij Klachtenportaalzorg.nl waar zijn cliënten evt. terecht kunnen voor de officiële klachtenprocedure.

Een VS GGz is een expert in het verlenen van psychiatrische verpleegkundige zorg.

De VS GGz is opgeleid om zelfstandig vorm aan het zorgproces te geven. Indien nodig hierin bijgestaan door leden van een multidisciplinair team. De VS GGz kan als regiebehandelaar optreden mits de zorgverzekeraar van de cliënt dit toelaat. Onder bepaalde voorwaarden is de VS wettelijk bevoegd tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen, waaronder ook het voorschrijven van geneesmiddelen.

Bram werkt bij bij Accept Weert en is vrijgevestigd onder de naam Connect GGz, behandelen doet hij ook binnen het zorgnetwerk 1NP https://www.1np.nl/over-ons

https://nl.linkedin.com/pub/bram-schenk/b3/132/117