Over Accept

Accept is de psychotherapiepraktijk van de Heer Drs B.G. Schenk, gezondheidszorgpsycholoog, BIG geregistreerd onder nr.: 79025847825 en psychotherapeut, BIG-geregistreerd onder nr.: 99025847816 *. Lid van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen. https://psynip.nl/clienteninformatie/

 

Voor het maken van afspraken en zorgcoördinatie hebt u contact met mevr. Custers. 

Als u psychische klachten hebt waarbij u onze hulp op prijs stelt, maakt uw huisarts een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek waarmee u naar de praktijk komt.  

Bij matige klachten, wordt u mogelijk (eerst) in de huisartsenpraktijk geholpen door uw huisarts zelf, of door een praktijkondersteuner GGz (POH GGz).  

Vermoedt uw huisarts dat er een psychische stoornis aanwezig is, dan kunt u doorverwezen worden. Bij Accept kunt u terecht voor zowel generalistische basis GGz als gespecialiseerde GGz. 

 

* In het BIG- register kunnen zorgverleners zich laten registreren als ze voldoen aan de juiste opleiding en andere eisen. Een BIG registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener en of ze een beschermde titel mogen gebruiken.