Methodes

Bij Accept kunt u terecht voor de onderstaande behandelmethodes. Voor iedere methode geldt dat de effectiviteit ervan bepaald wordt door de gebruiker.

De aanwezigheid van ervaren hulpverleners, die breed zijn opgeleid, maakt een ruime keuze tussen de voor de klacht/probleem te gebruiken methodieken mogelijk. Op basis van onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van de klachten/problemen, en de mogelijkheden en motivatie van de cliënt, wordt gezocht naar een benadering die de mogelijkheden die de cliënt bezit, optimaal benut.

Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapie-opleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

De volgende vormen van psychotherapie worden bij Accept toegepast:

Psychodynamische therapieën

Kortdurende psychodynamische therapie

ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy)

Cliëntgerichte therapieën

Rogeriaanse - of cliëntgerichte psychotherapie

Gestalttherapie

Existentiële psychotherapie

Gedragstherapieën

Gedragstherapie

Cognitieve therapie

Rationeel Emotieve Therapie, ofwel RET

Systeemtherapieën

Systeemtherapie

E-health

Wij maken gebruik van het e-health platform van Embloom

Diversen

Counseling

Integratieve therapie

Interpersoonlijke psychotherapie

Eclectische psychotherapie

Psychofarmacologie

De psychiater is gespecialiseerd in het voorschrijven van complexe psychiatrische medicatie of combinaties van deze middelen. Helaas is er momenteel geen psychiater werkzaam bij Accept.

De verpleegkundig specialist GGz is ook bevoegd om in veel gevallen psychiatrische medicatie voor te schrijven en de controles uit te voeren die voor een veilige inname aangewezen zijn.

Steunende structurerende contacten

Steunende en structurerende gesprekken hebben primair een begeleidend karakter. De gesprekken zijn gericht op structurering en leefstijladviezen. In de begeleidende gesprekken wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische deeltechnieken uit de cognitieve (gedrags)therapie, de interpersoonlijke therapie en de directieve therapie.

Het doel van steunende en structurerende begeleiding is een betere hantering (coping) van de klachten door de cliënt. Eventueel kunnen de gesprekken worden ingezet om de cliënt te motiveren tot psychotherapie of een andere behandelvorm. In combinatie met farmacotherapie dient steunende structurerende begeleiding ter bevordering van de therapietrouw en om de behandeling goed te kunnen blijven volgen en bijsturen.

Deze behandelingsvorm wordt aangeboden aan cliënten die (nog) onvoldoende kunnen profiteren van een psychotherapeutische behandeling, bijvoorbeeld door  een onvoldoende stabiele omgeving, gebrek aan motivatie, inzicht of affiniteit met een behandeling. De therapie kan toegepast worden al dan niet in combinatie met medicamenteuze behandeling.