Links

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten https://www.lvvp.info/voor-clienten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie http://www.nvvp.net/website/patienteninformatie

Nederlandse Instituut van psychologen www.psynip.nl

Beroepsvereniging van Psychotherapeuten www.psychotherapie.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg

Folders voor cliënten en verwijzers van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders https://www.lvvp.info

Zorgverzekeraars Nederland https://www.zn.nl/