Disclaimer

Ondanks alle, aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch Accept, noch  de webmaster, noch de Hostingprovider aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of nadeel dat zou kunnen ontstaan uit enige fout (in de ruimste zin van het woord) die op deze website zou kunnen voorkomen. U kunt aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen.

Copyright © 2016, Accept. De informatie op acceptweert.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van acceptweert.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accept is nadrukkelijk verboden.

Mocht u op deze website een fout aantreffen, zoals bijvoorbeeld een link die niet werkt, laat het ons dan even weten. Stuur een e-mailbericht naar accept@xs4all.nl

Accept is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites op de acceptweert.nl.