De GGz

Op 1 januari 2022 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd. 

Voorheen werd er vaak gesproken over 1e en 2e lijn, later over basis- en gespecialiseerde GGz. Deze termen worden in de GGz officieel sinds de komst van het Zorgprestatiemodel (ZPM) niet meer gebruikt.

Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg, soms wordt de huisarts hierbij ondersteund door een praktijkondersteuner GGz (POH GGz). Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.

  • Generalistische basis GGz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er een vermoeden is  van een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een ~Behandeling Kort, een ~Behandeling Middellang of een ~Behandeling Intensief. Is er sprake van blijvende problematiek, in ~Behandeling Chronisch.

  • Gespecialiseerde GGz

Zijn de problemen complexer en al langer durend dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz.

  • ROM

In de gespecialiseerde GGz maken we gebruik van vragenlijsten om metingen te verrichten tijdens de behandeling. We meten soms de aard en ernst van uw klachten maar ook bijvoorbeeld uw tevredenheid met de behandeling. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd.